Pagan greeting cards

There are eight cards in total - one for each seasonal feast. See below for each specific card.

For each card, the following goes:
Inkt op papier/
ink on paper
A5-size

- origineel/originals: 49,- p.st.
- A5-postkaart/A5-postcard : 2,-
- Set van 10 dezelfde A5-kaarten/
  Set of 10 similar A5-cards: 18,-
- Set van 8 individuele A5-kaarten, een voor ieder feest/ 
  Set of 8 individual A5-cards, on for each feast: 15,-


Voor meer informatie of aanschaf/
For more information or purchase:
info@illumia-art.nl
Home

Over Illumia

Artwork

Cursussen

Artikelen

Links


Open Galerie Helmond
ILLUMIA
kunst &
geschiedenis
Yule, Joel of Midwinter valt op de langste nacht van het jaar, de periode dat de hulstkoning over de natuur heerst. De gehoornde god is de duivel die de duisternis in de natuur symboliseert. Maar in die duisternis wordt het licht geboren - niet geheel toevallig is dit ook de periode dat kerstmis gevierd wordt.

Yule or Midwinter is the longest night of the year, the period when the holly king rules over nature. The horned lord is the devil who symbolizes nature's dark side. But in this darkness, light is born - not coincidentally, this is also the period when Christmas is celebrated.
Imbolc valt op 2 februari, de dag van Marialichtmis. Naast Maria is deze dag ook gewijd aan St. Brigit, of de godin Brigit. Haar kruis is hier afgebeeld, evenals kaarsen die de terugkomst van het licht symboliseren.

Imbolc is celebrated on February 2nd, and is also known as Candlemas. This day is dedicated to the Virgin Mary, and also to St. Brigit, or the goddess Brigit. Her cross is here depicted, as are candles that symbolize the returning light.
Ostara is de lente-evening, als de dag en nacht even lang zijn. Het is het begin van de lente. In deze periode wordt ook Pasen gevierd, een feest met veel volkse elementen zoals het zoeken en versieren van eieren. Alles staat in het teken van vruchtbaarheid en het toenemende licht.

Ostara is the spring equinox, when day and night are equally long. It is the beginning of spring. This is also the period when Eastern (notice the similarities in the names) is celebrated, a feast with many folk elements like the searching and decorating of eggs. Everyhting revolves around fertility and the waxing light.
Beltane wordt gevierd op de eerste dag van mei. Bekend zijn de meipalen, die hier en daar nog steeds worden opgezet, en waar omheen wordt gedanst. Volgens sommige Keltische tradities is dit het begin van de zomer. Er werden grote vuren gemaakt, waar men tussendoor liep voor vruchtbaarheid, gezondheid en bescherming in het komende jaar.

Beltane is celebrated on the first of May. The maypoles are famous, and are still raised in certain places, to be dances around. According to some Celtic traditions, this is the beginning of summer. Large fires were made, between which one could walk to gain fertility, health and protection in the year to come.
Litha is het feest van midzomer, als de dag het langst is. Het is de periode dat de eikenkoning heerst, een periode van vuur en licht. Een volksgebruik is om een brandend wiel van een heuvel af te rollen - symbolisch voor de zon die na dit feest weer in kracht zal afnemen.

Litha is the feast of midsummer, when the day is longest. It's the ruling period of the oak king, a period of fire and light. One folk custom is to role a burning wheel down a hill - signifying the declining power of the sun after this feast has ended.
Lughnasadh is genoemd naar de Ierse god Lugh. Het staat ook bekend als Lammas of Loafmas, een verwijzing naar de eerste oogst van graan. Het oogstfeest staat hier symbool van het offer dat de natuur brengt om ons de rijkdom van voedsel te geven.

Lughnasadh is named after the Irish god Lugh. It's also known as Lammas, or Loafmas, an indication of the first harvest of grains. This harvesting feast is a symbol of nature's sacrifice to give us our wealth of food.
Mabon is het feest van de herfstnachtevening, het moment dat dag en nacht even lang zijn, en het begin van de herfst. Dit is het tweede oogstfeest en het begin van het jachtseizoen. De goden van licht en duisternis zijn nu even sterk, maar de duisternis zal vanaf nu alleen maar verder toenemen.

Mabon is de feast of the autumn equinox, the moment that day and night are equally long, and the beginning of fall. This is the second harvesting feast, and the beginning of the hunting season. The gods of light and darkness are equally strong, but from now on darkness will only increase.
Samhain kennen we ook als Allerheiligen, of Halloween. Tijdens dit feest herdenken we de doden. De sluier tussen de werelden is dunner dan ooit, wat het een perfect tijd maakt om aan magie te doen, te communiceren met de doden of de toekomst te voorspellen.

Samhain is also known as All Hallows Eve, or Halloween. During this feast the dead are remembered. De veil between the worlds is thinner than ever, which makes this a perfect time to work magic, communicate with the dead, or divine the future.
All images on this page are © Illumia Art